Zpět

Proslulé pražské kavárně hrozí zánik (PRÁVO - 8. dubna 2000)

Další existence proslulé literární kavárny v Týnské ulici, kde se již dva roky scházejí přední pražští umělci je vážně ohrožena. Ti se proto rozhodli požádat o pomoc primátora hlavního města Jana Kasla.
Osobnosti kulturního života, které se v kavárně setkávají se proto obrátily v otevřeném dopise na primátora aby se osobně zasadil o zachování současné podoby kavárny s knihkupectvím.
"Skupině mladých lidí, kteří Týnskou literární kavárnu vedou, se podařilo to, co se marně pokoušejí obnovit provozovatelé znovu otevřené kavárny Slavia," napsal v dopise primátorovi Eugen Brikcius. Pod dopis se podepsalo dalších jedenáct set hostů kavárny, mezi jinými i Hana Hegerová, Petr Uhl, Karel Sidon, Ivan Havel nebo Pavel Fait. "V poslední době nás však velmi znepokojují zprávy o chystaném odchodu lidí, kteří tuto kavárnu přivedli k životu. Existuje totiž nebezpečí, že s nimi odejde z domu i genius loci, nemluvě o kulturně vyspělé klientele. Touto ztrátou by nutně utrpěla reputace Vaší městské galerie a tím i magistrátu, který v očích veřejnosti představujete právě Vy", napsal dále Kaslovi Brikcius.
Jeden z provozovatelů kavárny, Martin Kotas, Právu řekl, že výpověď je ze strany galerie plánovaná. "Smlouvu máme podepsanou vždy na rok, a i když jsme již loni měli určité signály, výpověď přišla až letos," poznamenal Kotas.
Podle něho k žádnému porušení smlouvy nedošlo, galerie chce pouze vyměnit provozovatele, aby měla vyšší přijmy. Vyhlášené výběrové řízení tak považuje za výsměch. "V bodě pět vedení galerie požaduje návrhy na doplnění zařízení ke zlepšení image a atmosféry kavárny. Za dva roky nám přitom nedovolili instalovat ani naše vlastní světla," uvedl Kotas. Nesmyslný je podle něj i harmonogram, neboť termín odevzdání nabídek je 25. dubna a na vyhlášení výsledků přitom galerie určila datum 14. dubna.
Nad postupem galerie se už pozastavil i primátor, který týnskou kavárnu označil nejen za pražský fenomén, ale i za místo těšící se pozornosti návštěvníků hlavního města. "Pokud nebyla porušena smlouva, nejsou osobní neshody důvodem k jejímu vypovězení," prohlásil Kasl.