Zpět

Pieta za kavárnu

Alexander Lukeš

Metro, 4.5.2000

Průvod symbolicky pohřbil café Týnská

Účastníci smutečního průvodu, provozovatelé a příznivci Týnské literární kavárny, prošli včera městem se symbolickou rakví. Vyjádřili tak nesouhlas s tím, že provoz kavárny ukončila k 30.4. Galerie hl. města Prahy, jíž patří budova, ve které zařízení sídlilo.

Týnská literární kavárna získala podle jejích bývalých provozovatelů Martina Kotase a Martina Šnobla pověst”multikulturní oázy” v jinak výlučně turisticky orientovaném centru města. Scházeli se v ní především studenti a literáti.

Provozovatelé obdrželi výpověď v lednu. Primátor Jan Kasl jim uzavření kavárny zdůvodnil v dopise tím, že v ní nebyla dodržována hygiena, docházelo k porušování zavírací doby apod.

Ředitel Galerie hl. města Prahy Jaroslav Fatka se k záležitosti vyjádřil v tom smyslu, že celkové pojetí kavárny a jejích přilehlých prostor musí v budoucnu adekvátním způsobem reflektovat jak expozici v domě U Zlatého prstenu, tak další akviziční činnost galerie.

Výběrové řízení na nového provozovatele vyhrál nakladatel Zd. Cibulka.