Zpět

Týnská kavárna končí, nikde zastání nenašla

Právo, 4.5.2000

Michal Hrbek

Smutečním pochodem před pražskou radnici, zakončili ve středu odpoledne dvouleté fungování Týnské literární kavárny její provozovatelé a návštěvníci, kteří nenašli nikde zastání.

Desítky lidí nás ledovaly centrem města dřevěnou rakev za doprovodu tklivé cikánské hudby. Průvod se zastavil až na schodech magistrátu, kde se s přítomnými rozloučil provozovatel kavárny Martin Kotas krátkým “smutečním” projevem.

Galerie hlavního města, které patří objekt, v němž kavárna sídlí, dala provozovatelům výpověď a v novém výběrovém řízení vybrala jiného nájemce. Hosté kavárny, mezi kterými jsou například Karol Sidon, Tomáš Halík nebo Eugen Brikcius, se obávají, že tento jedinečný kulturní stánek v hlavním městě bude změnou nájemce zničen.

Přestože se v kavárně scházejí přední pražští umělci a významní lidé, kteří se v dubnu dopisem obrátili na primátora Jana Kasla (ODS) s žádostí o pomoc, nedostalo se jim ani přijetí na radnici. “Skupině mladých lidí, kteří Týnskou literární kavárnu vedou, se podařilo to, co se marně pokoušejí obnovit provozovatelé znovu otevřené kavárna Slavia,” napsal na začátku dubna primátorovi Eugen Brikcius. Pod dopis se podepsali mimo jiné i Hana Hegerová, Petr Uhl, Ivan Havel nebo Pavel Fait.

Přestože Kasl se původně nad postupem městské galerie pozastavil a Týnskou literární kavárnu veřejně označil za pražský fenomén a za místo těšící se pozornosti návštěvníků hlavního města, pro jejích záchranu neudělal nic.

“Je smutnou skutečností, že po dalším roce provozu je možno konstatovat, že nejenže nebyla zjednána náprava, ale udržování čistoty svěřených prostor bylo i nadále na zcela nedostačující úrovni a dále docházelo k hrubému porušování zavírací doby, takže pracovníci Obvodního úřadu měst ské části Praha 1 několikrát upozorňovali na porušené nočního klidu s tím, že se na ně obracejí s opakovanými stížnostmi občané,” stojí v dopise, pod kterým je Kaslův podpis. “Překvapuje, že jsem veřejně vyzván k zásahu na “záchranu” kavárny, ve které není dodržován elementární pořádek, čistota, stanovená zavírací doba...,” pokračuje Kaslův dopis.

Odpověď primátora pobouřila nejen provozovatele kavárny, ale i její návštěvníky. Kotas navíc ve středu poukázal na vyjádření odboru stížností Prahy 1, kde je potvrzeno, že na kavárnu není evidována jediná stížnost.

Ve středu zástupce zavřené kavárny odmítl Kasl přijmout, místo něj přišel ředitel Galerie hl.m. Prahy Jaroslav Fatka. Ten zopakoval, že hlavními výhradami galerie ke kavárně byl údajný nepořádek a nedodržování zavírací doby. “Nacházeli jsme tam například injekční stříkačky,” uvedl Fatka. Na dotaz, zda by lidé jako Halík nebo Sidon rádi chodili do feťáckého doupěte, ředitel galerie odpověděl, že osobně je tam nikdy neviděl.

Zpět