Zpět

Za Prahu bez studentů, literátů a vůbec živlů!

MF Dnes, 11.5.2000

Martin C. Putna

Vysoce vážený primátore hlavního města Prahy, pane Jene Kasle,

Dovolte mi, abych Vám jménem všech slušných občanů Prahy vyjádřil hluboké poděkování za to, jak rázně jste centrum naší stověžaté matičky zbavil neužitečného pseudokulturního centra – takzvané Týnské literární kavárny. Pozornosti Vašich bdělých úředníků neušlo, co se v “literárce”, ve stínu slavného Týnského chrámu, děje” každý den se tady scházeli studenti, básníci, výtvarníci, učitelé z univerzity, filmaři a vůbec podezřelí živlové. Bývalo jich tu tolik, že v podvečer bylo příchozímu těžko najít místo. Pili zde alkohol. Dokonce se podle očitých svědectví podával absint, jehož protispolečenská povaha je dostatečně známa (jaký cynismus v “literárce” v tomto ohledu vládl, o tom svědčí výrok jistého hosta směrem k číšnici” “Ještě tři verlainy!”). Nudu “zlatého života” si kavárenští povaleči krátili listováním v “literárních časopisech” a v knihách neseriózního obsahu a neestetického vzhledu, zvláště z nakladatelství TORST.

A co vůbec nejhoršího: návštěvníci kavárny si mezi sebou předávali a i do spořádané veřejnosti se snažili šířit všelijaké petice, podrývající vnitřní i vnější zájmy našeho státu – proti údajným projevům takzvaného rasismu v naší slovanské vlasti; proti kácení lesů, těžbě zlata a stavbě jaderných elektráren; proti odpovědné politice Ruské federace v Čečensku nebo Čínské lidové republiky v takzvaném Tibetu. Mohl bych vypočítávat další protispolečenské aktivity, které se v Týnské kavárně množily, nevhodné výstavy fotografií či koncerty. Všemu však byla učiněna přítrž: Galerie hlavního města Prahy, v jejímž domě se pelech nacházel, dala Týnské kavárně výpověď, a Vy jste se za její rozhodnutí moudře postavil.

Zvláštní dík Vám, pane primátore, patří za to, že jste se nenechal zmást peticí údajných kulturních osobností, Vám adresované. Vždyť jaké to byly “osobnosti”, které se za Týnskou kavárnu stavěly? Tomáš Halík a Sváťa Karásek – zase chtějí flanďáci zdvihat mentorovací prstíčky! Jiřina Šiklová – vidíte ty agresivní feministky! Petr Uhl – levičák, co se bratříčkuje s Cikány! Ivan Martin Jirous – opilec a výtržník, po právu tolikrát trestaný! Jefim Fištejn – prolhaná Svobodná Evropa! Rabín Karol Sidon – není už dost té židovské rozpínavosti? Karel Schwarzenberg –cizácká pobělohorská šlechta! Ivan M. Havel – však jsme za děním v kavárně tušili dlouhé prsty hradní kliky! Šimon Pánek a Tomáš Pojar – ti, so narušují naše dobré vztahy s Ruskem a Jugoslávií! Eugen Brikcius a Petr Kabeš – prý básníci, o kterých ale nikdo nikdy neslyšel! Podpisů na petici bylo údajně dva tisíce, ale jestli to byly samé takové “osobnosti”, je to naopak důkaz, že byl nejvyšší čas kavárnu, místo schůzek a piklů těchto živlů, zavřít.

Vzácný pane primátore, nenechte se zastrašit a postupujte, seberte těm rušitelům naší klidné práce i další jejich oblíbená místa! A naopak, budujte v naší drahé Praze nové, historické čtvrti tak příjemně oživující oázy, jako je taneční centrum hned u Karlova mostu. Čím silněji bude znít na nočním Starém Městě duc-duc, čím více taxíků bude kolem postávat a troubit, tím blíže budeme pod Vaší správou šťastné budoucnosti našich dětí.

Váš oddaný a vděčný

Martin C. Putna

Zpět